Dokumenty

Regulamin Samorządu Studentów UMFC – rok akademicki 2014/2015

Regulamin Samorządu Studentów UMFC – rok akademicki 2013/2014

Regulamin Samorządu Studentów UMFC – rok akademicki 2012/2013

Kodeks Etyki Studenta

Zarządzenie Rektora nr 38/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej na rok 2016/2017

Załączniki:

Załącznik 2 – informacja o statusie studenta

Załącznik 3 – wzór wniosku o stypendium socjalne

Załącznik 4 – wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Załącznik 5 – zasady obliczania dochodu – stypendium socjalne

Załącznik 6 – wzór wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik 7 – wzór wniosku o stypendium rektora

Załącznik 8 – wzór wniosku o zapomogę

Oświadczenie dla studentów pobierających stypendium socjalne w semestrze zimowym 2016/2017

 

Regulamin własnego funduszu stypendialnego – wyjazdy studentów

Wzór wniosku o dofinansowanie wyjazdu studenta

Oświadczenie dla celów podatkowych <– obowiązkowo do każdego wniosku o dofinansowanie wyjazdu

 


ostatnia modyfikacja: 11/01/2012