Nowy Regulamin Samorządu Studentów

21/11/2017

Z radością pragniemy poinformować o stwierdzeniu przez Senat UMFC zgodności ze statutem uczelni oraz Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym regulaminu Samorządu Studentów uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Studentów dnia 8.11.2017 r.
W związku z powyższym nowy Regulamin  Samorządu Studentów wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

 

Link do regulaminu:

regulamin-samorzadu-studentow-listopad-2017


ostatnia modyfikacja: 21/11/2017