Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów (Kadencja 2017-2019)

16/06/2017

W dniu 9 czerwca 2017 roku, w drodze wyborów przeprowadzonych wśród studentów UMFC, na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów został wybrany Wojciech Gawrych, student Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.


ostatnia modyfikacja: 16/06/2017