Wybory, wybory, wybory.

29/10/2015

 W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Samorząd Studentów UMFC ogłasza wybory na przedstawicieli:

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na samorząd@chopin.edu.pl (w tytule maila należy wpisać WYBORY DO …). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 listopada 2015 r. Zasady wyboru przedstawicieli studentów w Zarządzie Samorządu określa § 27 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UMFC. Kandydatury na przedstawicieli studentów w Senacie UMFC  zostaną poddane głosowaniu w dniu 10 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie Samorządu Studentów.


ostatnia modyfikacja: 02/11/2015