Czym jest Samorząd Studentów?

31/01/2015

Samorząd Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie to organizacja, do której należą wszyscy studenci Uczelni. Samorząd Studentów UMFC prowadzi działalność w następujących obszarach:

  1. PROCES DYDAKTYCZNY I SPRAWY ADMINISTRACYJNE – udział w organach kolegialnych Uczelni oraz komisjach, udział w pracach nad aktami prawnymi i opiniowanie decyzji władz dotyczących studentów, udział w procesie przyznawania pomocy materialnej;
  2. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – udział w pracach właściwych komisji, opiniowanie planów studiów, zgłaszanie wniosków racjonalizatorskich, przygotowanie procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych, praca na rzecz poprawy polityki informacyjnej, organizowanie szkoleń, przygotowania do wprowadzenia na Uczelni elektronicznego systemu obsługi studentów;
  3. OBRONA PRAW STUDENCKICH – rozwiązywanie indywidualnych problemów i wątpliwości studentów, reagowanie w przypadkach występowania niewłaściwych praktyk na Uczelni;
  4. REPREZENTOWANIE STUDENTÓW UCZELNI – reprezentowanie studentów podczas uroczystości akademickich oraz ważnych wydarzeń o charakterze narodowym lub artystycznym, wypowiedzi w mediach, wystąpienia okolicznościowe;
  5. ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH – organizowanie i promowanie aktywności studenckiej w zakresie kultury i sztuki, koncerty festiwale, wydarzenia cykliczne i o charakterze jednorazowym, działalność charytatywna, Juwenalia Artystyczne (razem z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)
  6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI STUDENCKIMI I UDZIAŁ W STRUKTURACH OGÓLNOPOLSKICH – aktywne członkostwo w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, działalność w ramach Forum Studentów Uczelni Artystycznych i Porozumienia Uczelni Warszawskich, współpraca z samorządami studentów innych uczelni, współpraca międzynarodowa;

ostatnia modyfikacja: 31/01/2015