Samorząd Studentów UMFC

3/01/2017

Stypendia Banku Société Générale!

Regulamin Konkursu: PDF

Termin składania zgłoszeń: 15 stycznia 2017 r.


9/11/2016

INTERSTUDENT 2016 – Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do 7. edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu „Study in Poland„.

W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 57 tysięcy obcokrajowców ze 150 krajów. To właśnie do nich kierowany jest konkurs INTERSTUDENT. Kapituła i internauci wybierają najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i językach obcych.

Szukamy ludzi, których działalność wzbogaca ich środowisko akademickie i wspiera wymianę kulturową. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Z doświadczenia poprzednich edycji konkursu wiemy też, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje Uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się w styczniu 2017 r. podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzedniej edycji konkursu.

ANKIETA KONKURSOWA (.doc, .pdf)
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2016 r.

Więcej na stronie www.studyinpoland.pl/interstudent

Partnerzy konkursu
        

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Wdowińska a.wdowinska@perspektywy.pl
Magdalena Chróstna m.chrostna@perspektywy.pl
Julia Łysik j.lysik@perspektywy.pl


6/11/2016

WYBORY WYBORY i trochę o stypendiach

Uroczyście ogłaszamy WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do Zarządu Samorządu Studentów UMFC. Zgłoszenia prosimy składać drogą mailową na samorzad@chopin.edu.pl do dnia 11 listopada 2016 roku do godziny 23:59.

Tryb wyborów:

  1. Mail o tytule ZGŁOSZENIE, koniecznie zawierający informacje o Waszym wydziale i kierunku studiów.
  2. Wybory w dniu 14 listopada w godzinach 14-17 w biurze Samorządu Studentów (150b).
  3. Maksymalnie cztery osoby z największą ilością głosów pozytywnych zostaną poproszone o zebranie podpisów poparcia 20% swojego wydziału, co zakończy procedurę wyborczą i będzie oznaczało włączenie w skład Zarządu Samorządu Studentów UMFC.

 

W SPRAWIE STYPENDIÓW: Deadline składania wniosków upływa 22 listopada 2016 o godzinie 16:00


28/10/2016

Tegoroczny deadline składania wniosków o stypendium jeszcze nie jest do końca znany, jednak z cała pewnością NIE JEST to 6 listopada. Wszystkim zestresowanym przypominamy, ze ta informacja jest z zeszłego roku!

Wszyscy ze wszystkim zdążą, na spokojnie.


18/10/2016

Wybory na przedstawicieli studentów w Senacie 1.2

Uprzejmie informujemy, że głosowanie na przedstawicieli studentów w Senacie UMFC odbędzie się 21.10 w godzinach 12:00-13:00 w starej Sali Senatu. 

II termin wyborów – 13:30-14:30


15/10/2016

Wybory na przedstawicieli Studentów w Senacie UMFC!

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się drogą mailową: samorzad@chopin.edu.pl

 


29/08/2016

Ogłoszenie Komisji ds. przydzielenia miejsc w DS „Dziekanka”

Dziś otrzymaliśmy jeszcze ciepłe pismo dotyczące miejsc w akademiku <3

W razie wszelkich wątpliwości kontaktujcie się z Działem Nauczania! 

Skan brzydki, bo na szybko trzeba było wyciąć dane osobowe.

Lista osób przyjętych do DS Dziekanka


3/11/2015

Deadline stypendialny.

Przypominamy, że ostatnim dniem składania wniosków o stypendia (rektora, socjalne, specjalne) jest piątek, 6 listopada. Tego dnia przyjmujemy interesantów do godziny 13:30.


2/11/2015

Uwaga wydział Instrumentalny!

W ZWIĄZKU Z  WIZYTACJĄ WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO

PRZEZ  POLSKĄ  KOMISJĘ  AKREDYTACYJNĄ

w DNIU 3 LISTOPADA 2015 ROKU (wtorek)

ZAWIESZAM   ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNE   W  GODZINACH:

 

13.00 – 14.00  SPOTKANIE  KOMISJI   ZE   STUDENTAMI   WYDZIAŁU

 

14.30 – 15.30  SPOTKANIE  KOMISJI    Z KADRĄ   PEDAGOGICZNĄ

 

PEDAGOGOW  I   STUDENTÓW   ZAPRASZAM   W   W/W   GODZINACH

 DO  SALI  IM. HENRYKA MELCERA

                                                                              Dziekan

                                                                                  Prof.zw.dr hab. Tomasz Strahl


29/10/2015

Wybory, wybory, wybory.

 W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Samorząd Studentów UMFC ogłasza wybory na przedstawicieli:

  • wydziałów w Zarządzie Samorządu Studentów
  • w Senacie UMFC

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na samorząd@chopin.edu.pl (w tytule maila należy wpisać WYBORY DO …). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 listopada 2015 r. Zasady wyboru przedstawicieli studentów w Zarządzie Samorządu określa § 27 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UMFC. Kandydatury na przedstawicieli studentów w Senacie UMFC  zostaną poddane głosowaniu w dniu 10 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie Samorządu Studentów.